top of page

Aprenentatge i servei solidari

Els Serveis d'aprenentatge i servei solidari són projectes de formació i sensibilització que es porten a terme juntament amb institucions educatives de la vila i de la comarca amb els nois i noies de 3r d’ESO.

Les temàtiques proposades són:

  • Respecte i cura del medi natural i dels seus valors paisatgístics, culturals, patrimonials, turístics, econòmics i ecològic. Aquests valors i coneixements  tenen relació  amb les accions dels humans sobre l’entorn natural, les conseqüències que es deriven del canvi climàtic i el plantejament dels ODS.

  • Valors de la cooperació i coneixement de realitats diferents, analitzant el projecte cooperatiu de La Justa Trama i el cicle del cotó ecològic

 

Els projectes d’aprenentatge i servei solidari (APSS) es desenvolupen en el marc d’un conveni signat per l’Associació Garraf Coopera i el Departament d’Ensenyament que permet la participació de diversos Centres d’Educació de Vilanova i la Geltrú i de Sant Pere de Ribes.

Els projectes es desenvolupen amb coordinació i treball conjunt amb els mestres dels centres.

Cada projecte té una durada de 10h de treball en el centre i 10h de treball de camp, organitzant el monitoratge adient. 

Les tasques es desenvolupen potenciant el grup de treball cooperatiu i els valors de la solidaritat, la defensa i cura del medi ambient i el treball voluntari.

 

A nivell educatiu, a més de les activitats d’Aprenentatge i servei solidari, s’han fet passejades informatives, que complementen el projecte de final de curs o  que complementen i exemplifiquen  temàtiques relacionades amb l’entorn natural proposades pels mestres.

 

Des del 2016, i fins l’actualitat, hem realitzat:

  • Jornades d’APSS

  • Jornades de neteja

  • Activitats de plantació

  • Activitats d’inventari de plantes

  • Coneixement i senyalització de les plantes autòctones

  • Les plantes al·lòctones i les invasives

  • Condicionament de camins

 

Recursos: Persones associades a GarrafCoopera i Voluntariat extern a l’associació

bottom of page