top of page

La transparència i els nostres comptes

 

A Garraf Coopera ens comprometen en la lluita contra la corrupció a tots els nivells. Per aquest motiu ens sembla imprescindible tenir mecanismes que aturin qualsevol irregularitat, que evitin el problema des de l’arrel. Un d’ells és sens dubte la més absoluta transparència de despeses i ingressos.

 

- taula comptable -

bottom of page