top of page

Objectius estratègics de l'entitat

  1. Treball actiu en la preservació, protecció i millora del medi natural i paisatge

  2. Informació, col·laboració i sensibilització ciutadana per l’impuls d’una opinió pública de defensa i suport a la protecció ambiental i dels drets humans. Potenciació d’una base social cívica, informada i activa, mitjançant equips de treball formats per persones voluntàries.

  3. Incidència política activa davant les institucions per promoure l’aplicació de mesures dirigides a aconseguir justícia entre els éssers humans i unes millors condicions ambientals on conviure.

bottom of page