top of page

Qui som?

L’Associació Garraf Coopera és una expressió del compromís cívic i solidari de moltes persones, fruit de la reflexió sobre la cooperació i la sensibilització. Treballa en projectes de cooperació i sensibilització, sobre el medi ambient i l’economia social i per unes relacions socials més justes, equitatives i cooperatives. S’organitza a partir de persones voluntàries i de forma participativa, amb les garanties tècniques i polítiques mínimes necessàries per la eficiència social de les accions, en cooperació amb altres entitats i col·lectius per a sumar esforços i capacitat de gestió en projectes concrets. La finalitat de l’Associació Garraf Coopera és, en definitiva, la cooperació i recolzament al desenvolupament econòmic i social i millora ambiental mitjançant la realització d’activitats de cooperació tècnica, econòmica, ajut humanitari, educació i sensibilització ambiental i social.

L’Associació Garraf Coopera es configura com a una Associació de Cooperació Territorial i Internacional sense ànim de lucre, fundada a l’any 2011, amb 15 persones sòcies i 10 persones col·laboradores amb caràcter estable (dades de 2017).

Els tres àmbits bàsics d’actuació són: 

  • Cooperació Internacional pel desenvolupament humà i sostenible

  • Formació i sensibilització en educació ambiental i per a la sostenibilitat social i econòmica.

  • Recuperació i protecció de l’entorn natural local i territorial, així com la detecció, recuperació i protecció dels Camins Ramaders de Catalunya que passen per el terme municipal.

bottom of page