top of page

Sensibilització ambiental

Campanyes d’informació i promoció dels valors ambientals d’aquest paratge a la societat civil, a través de la pràctica del voluntariat en diferents tasques de neteja, plantacions, execució d’activitats lúdic-esportives, culturals i de sensibilització ambiental.

En el marc de les campanyes de sensibilització es fa difusió de la construcció d’un rellotge del cos humà, representat per 12 parterres triangulars de 8m2 i delimitats per pedra de l'entorn, i plantats cada un d'ells amb espècies arbustives remeieres. En aquest sentit, es mostra dins l’organització de passejades descriptives sobre el territori, on s’explica, també, les característiques paisatgístiques de l’indret així com la diversitat de flora i fauna d’aquesta zona del Garraf (margalló, garric, vidiella, savina, ...) i la delimitació d’un àmbit específic on hi hagi més capa de sòl fèrtil (d'uns 400 m2) per a fer una zona de permacultura i d'horts ecològics. Es tracta de fer un espài d’ús comunitari per a les persones associades i voluntàries que vagin actuant de amb estabilitat en l'àmbit.

ACCIONS EXECUTADES FINS A L’ACTUALITAT (2016-2017)                                                     

-4 jornades de neteja (coincidint amb el Clean up day) i 2 campanyes de plantació.

-8 passejades explicatives sobre el territori. Tercer diumenge de mes

-Primera Setmana de la Natura. 2 Ecocurses. 4 milles femenines.

-4.000 tríptics informatius realitzats, impresos i repartits del circuit d’Adarró

- Diverses conferències, exposicions i seminaris: Llivia, Talaia i Santa Margarida dels Monjos

-Assistència a 4 Mostres/Fires d’Entitats i 3 programes audiovisuals

RecursosPersones associades a Garraf Coopera i Voluntariat extern a l’associació. Amb cost de 4.000 €

 

ACCIONS FUTURES (2018- 2020 )

-6 jornades de neteja (coincidint amb el Clean up day) i 3 jornades de plantació

-18 passejades explicatives sobre el territori. Tercer diumenge de mes

-3 edicions de Setmana de la Natura

-Assistència a 6 Mostres/Fires d’Entitats i programes audiovisuals

Recursos: Personal associades a Garraf Coopera i Voluntariat externs a l’associació. Amb un pressupost de 6.500 €

bottom of page