top of page

Garraf Coopera promou un projecte d’ajut humanitari al Brasil

La pandèmia generada per la COVID-19 està ocasionant estralls al Brasil. La situació és molt desigual, segons els estats i els seus governs. Constatem que a la majoria del país no hi ha llits hospitalaris suficients, recursos, equipament per personal sanitari o tests per a la població.


Les cooperativistes de la Justa Trama no és una excepció a aquesta situació. Intenten pal·liar els efectes de la COVID-19 sobre la població d’influència i les seves famílies amb la col·laboració d’altres entitats per a la producció i distribució de kits bàsics d’higiene i cistelles bàsiques d’alimentació.


Garraf Coopera no és aliena a aquesta situació i coopera en la mesura de les seves possibilitats. L’entitat està elaborant un projecte d’ajut humanitari i dissenyant una campanya solidària amb el propòsit de captar fons per enviar-los a la Justa Trama i, així, cofinançar la preparació de les cistelles bàsiques d’alimentació i higiene, que es repartiran a la població depenent de la Justa Trama i les famílies en risc.Exemple de cistelles bàsiques repartides a Brasil per pal·liar els efectes de la COVID-19.La Justa Trama coopera amb el Banco do Brasil, Càritas, Associacions de veïns i veïnes i la Banca popular, en l’organització per a la producció i distribució dels kits bàsics d’higiene i cestes bàsiques d’alimentació. Garraf Coopera està cooperant amb la compra de mascaretes i amb el futur desplegament d’un projecte d’ajut humanitari i d’una campanya de solidaritat per a la captació de fons i lliurament posterior a Brasil. Garraf Coopera ja ha enviat 4.000€ a Brasil perquè, d’acord amb la direcció de la Justa Trama, es prioritzés la fabricació i repartiment de mascaretes, cistelles bàsiques d’alimentació i kits d’higiene, per sobre d’altres necessitats de recursos que la Justa Trama necessita.


Respecte del context polític i social de Brasil, l’evidència mostra una manifesta desarticulació de les polítiques públiques i socials i una considerable caiguda del poder adquisitiu de la població. Aquesta situació ha incrementat les vulnerabilitats socioeconòmiques dels individus que han vist minvades les probabilitats de captació de recursos orientades al manteniment i promoció de l’economia social i solidària i d’inclusió de les persones i famílies beneficiàries en una cadena productiva i sustentable.


El panorama socioeconòmic de Brasil dificulta l’accés dels beneficiaris a programes que garanteixen millora en la qualitat de vida, com educació, salut i accés a l’habitatge en totes les localitats on la xarxa es troba. I la irrupció del COVID-19 ha contribuït de forma decisòria en l’increment de les dificultats. La política del govern federal amb el seu president al cap, negant la pandèmia, fent demostracions circenses i no prenent cap mesura com han fet els governs europeus, en un país amb una sanitat pública deficient i amb una gran part de la població amb treballs precaris i gairebé sense protecció social, està creant una hecatombe. A hores d’ara l’escàndol no només és el nombre de morts i contagiats. En alguns estats els governadors han fet front a aquesta política erràtica del govern de la Unió i han pres mesures que estan sent ridiculitzades pel president que s’enfronta a tothom, fins i tot, a l’aparell judicial. (No és casualitat que hagin dimitit 13 dels seus ministres en els últims mesos). La deriva autoritària és tan evident que inclús entre les seves fileres sembla que s'està preparant un recanvi presidencial.Dades d’incidència de la COVID-19 al Brasil

Data 13 de maig de 2021: Brasil amb una població de 212 milions de habitants, continua sent el segon país del mon amb el mes gran nombre de morts, per darrera solament dels Estats Units d’Amèrica (EUA) i els tercer amb un nombre més gran de contagis després dels EUA i la Índia.

  • Nombre d’infectats per la malaltia: 15.433.989

  • Nombre de morts acumulats: 422.300

  • Índex de mortalitat: 2.048 morts, per cada 1.000.000 d’habitants

(Font: Expansión. Datos Macro)
Garraf Coopera dona suport a la Justa Trama en la recerca de solucions pels problemes de generació de renda, a partir de la inversió en els seus beneficiaris directes. En la seva majoria dones amb baixa escolaritat, renda i capacitats professionals. La Cooperativa reuneix emprenedories econòmiques solidàries, com ara, cooperatives, associacions i altres formes d’organització relacionades en l’àmbit de l’agricultura, en organitzacions quilomboles e indígenes o fàbriques recuperades pels propis col·laboradors. Existeix la necessitat d’enfortir les emprenedories, qualificar tècnicament la producció i generar més venda de productes. La sostenibilitat de moltes famílies de renda baixa depèn de la producció i de la venda de les peces produïdes. La contribució essencial és i serà qualificar, formar els membres de la cooperativa, i fer inversions em tecnologia i comunicació. Tanmateix, en aquests moments la necessitat de donar suport a l’alimentació i higiene a les famílies de la Justa Trama i del seu entorn ens obliga a prioritzar l’ajut humanitari.


Entradas destacadas

Entradas recientes

Archivo

Buscar por tags

bottom of page