top of page

Trobada educació popular/Fundació Pere Casaldàliga/Escola Defac, Vic

Autor@ Clara Morer

Es va celebrar a Vic una trobada en honor a la feina i lluita de l'escriptor, pensador, i religiós Pere Casaldàliga.

Nascut a Catalunya, Pere Casaldàliga va passar gran part de la seva vida com a bisbe en la comunitat de Sao Félix do Araguaia. Avui en dia, gràcies a la fundació Pere Casaldàliga, el record i compromís del religiós per una educació transformadora encara es manté.
Quina era la seva visió?

Pere Casaldàliga defensava un model educatiu que tingués com a fi una educació per a la transformació social. Veia l’educació com un aspecte clau per a garantir l’emancipació i autonomia de les persones, a més d’una eina per reduir desigualtats a escala local i global.


“La saviesa és informació, aquesta informació es transforma en coneixements i aquests coneixements han d’estar ben orientats” - P. Casaldàliga

Crític amb la capitalització de l’educació i el sistema neoliberal imperant, el frare Pere, advocava per a una educació alliberadora, que crees una base política crítica amb les estructures jeràrquiques i desiguals.


“L’educació alliberadora és un procés mitjançant el qual l’educador convida els educands a reconèixer i a descobrir críticament una realitat […]” – Pedagogia de l’oprimit Paulo Frare 50 aniversari, Universitat de Girona, pàg. 21-25

El Seu Model: “Pedagogia de l’Esperança”

Sempre al costat dels pobres, el seu model educatiu contenia un clar caràcter polític. El frare convidava a la presa de consciència de classe per evitar la repetició de patrons d’opressió. La seva proposta educativa tenia l’objectiu de fer reflexionar sobre els drets individuals i els de la comunitat. Tot per tal d’impulsar a l’acció i garantir una igualtat local i global basada en el respecte i dignitat.La Trobada

La Fundació Pere Casaldàliga fa anys que treballa per continuar expandint el llegat del frare humanista. El passat diumenge 16 d’abril, de la mà de la seva presidenta i els ponents Lourdes Jorge i l’organització Balsareny Educa vàrem conèixer algunes de les accions que s’estan duent a terme seguint els preceptes d’en Pere.

La pandèmia de la Covid-19 i les polítiques de retrocés eco-socials del govern de Bolsonaro han incrementat l’estat de crisis social, econòmica i política al Brasil. Per aquesta raó, la Fundació Pere Casaldàliga, amb el suport de contraparts i institucions catalanes, han continuat incidint per poder garantir els drets, la justícia social i dignitat dels individus i col·lectius més afectats en la regió de Sao Félix do Arguaia. Alguns dels projectes posats en marxa són (1) l’equipament del laboratori de l'hospital de Sao Félix do Arguaia; (2) curs d’alternatives econòmiques; (3) suport sanitari i alimentari; entre altres.Sota el títol “La Petjada d’en Pere en l’educació a l’Arguaia. L’educació com a instrument de lluita i transformació social”, Lourdes Jorge, professora que va conviure amb Pere, va compartir la seva experiència educativa en la lluita i transformació social a Sao Félix do Arguaia. Tots dos, Lourdes i Pere, compartien el pensament que els principis de l’educació han de tenir una intenció llibertadora, un pensament de reflexió i un currículum global.


“La veritable educació ha d’arribar a la consciència” – Pere Casaldàliga

Des de l’organització Balsareny Educa, van adreçar la importància de la visió educativa del frare pel desenvolupament en l'educació per la justícia global.

Dividida en quatre dimensions, ressaltaven la necessitat de la convergència entre diferents àmbits:


Teoria de l’educació com a instrument de lluita i transformació social:

  1. Dimensió Personal: basada en l'anàlisi i autocrítica dels actes i pensaments d’un mateix i la societat. Desenvolupament del compromís social.

  2. Dimensió Interpersonal: Basada en l’empatia i una educació per a poder establir relacions equitatives, equilibrades amb una distribució dels béns escassos, i poder gaudir de llibertat en la presa de decisions.

  3. Dimensió Social: respecte absolut per altres persones i col·lectius.

  4. Dimensió ecològica: Prendre consciència de la natura i la terra. Ser terra i viure amb terra, tenir cura del planeta, educar en la consciència mediambiental...

  5. Per acabar amb aquest breu resum de la jornada, us deixem amb dos preceptes de la filosofia d’en Pere que ens van fer reflexionar:

“Davant del dubte, posa’t al costat dels pobres” – P. Casaldàliga“La meva societat utòpica és aquella en què els drets humans, d’homes i dones siguin plenament respectats, on tots els pobles siguin respectats amb la mateixa dignitat i la mateixa autoritat pública. Una societat en què es respectin alternatives (indígenes, el món negre...). Una societat on no hàgim de viure obsessionats per sobreviure. Una societat humana.” – P. Casaldàliga

Comments


Entradas destacadas

Entradas recientes

Archivo

Buscar por tags

bottom of page