top of page

La Trama de Cotó que Transforma

Un projecte que pretén la construcció i equipaments d’una nova seu i taller de tenyits, per a la confecció, gestió i formació de la cadena. Equipaments i millores per la producció. Obertura de mercats i distribució d’una nova moda de la marca Justa Trama a Catalunya.

La Cooperativa Justa Trama està constituïda per associacions i cooperatives que configuren una xarxa de producció integrada i complementària.

 

Breu descripció del projectes

El projecte La trama de cotó que transforma  te com objectiu el desenvolupament local i nacional mitjançant l’enfortiment de la cadena productiva Justa Trama. La inversió en infraestructura necessària i la millora en els processos de gestió permetrà el increment i millora qualitativa de la producció i comercialització dels productes, generant renda per les persones associades i la millora subjectiva en la qualitat i benestar de les poblacions locals.

 

Objectius

1.- Augmentar i millorar la plantació i manipulació del cotó ecològic, perquè aquest sigui de més qualitat i varietat: blanc, marró, robí i verd.

2.- Crear espais de formació, qualificació i millora de les capacitats de les persones, de les cooperatives i de les comunitats locals, promovent cursos i tallers de creixement professional i personal i de qualificació professional en costura, en agricultura, en gestió a les dones i joves de les comunitats per incrementar les capacitats productives.

3.- Professionalitzar la gestió de les estructures econòmiques posant èmfasis en la producció i comercialització. Dissenyar accions de comunicació per a la difusió del projecte, la comercialització de productes i reafirmació de la marca Justa Trama.

4.- Dissenyar, produir i comercialitzar una nova col·lecció de moda Justa Trama per a generació de recursos per les persones components de la cadena. Moda saludable (cotó ecològic) amb disseny actual, producció justa i amb segell de qualitat mediambiental i comercialització amb preus justos, a Brasil i Europa.

      El projecte està valorat en R$ 1.839.234,63 (613.078,21 €). El valor es determina per pressupostos proporcionats per empreses que podrien intervenir en el projecte i per valors aplicats amb referències a preus de mercat. 

 

Sector

Activitat productiva i comercial, desenvolupament local, programa ocupacional i drets laborals i la reducció de les desigualtats reals entre dones i homes. També sobirania alimentària.

 

Persones beneficiàries 

Directes: 600 famílies de 7 comunitats rurals i urbanes al llarg de tot el Brasil.

Indirectes: Les poblacions de les comunitats on s'insereixen en el projectes

 

Període d'execució

24 mesos a partir del setembre del 2014

 

Observacions

El suport de Petrobrás a la Cooperativa Justa Trama en el projecte ”A Trama do algodão que transforma”  seleccionat a Brasil en la Selecció Pública del Programa Petrobrás de Desenvolupament i ciutadania, en la línia d’actuació “Generació de Renda i Oportunitats de Treball” (veure http://dec.petrobras.com.br/resultado/) així com la progressió, millora i augment de la qualitat i quantitat de producció de la marca Justa Trama, asseguren la viabilitat del projecte i el progrés en la generació de treball i renda en les comunitats implicades.

bottom of page